Els nostres projectes de formació

 • Benestar i autoconeixement Benestar i autoconeixement

  Des de l’any 2012 l’Ajuntament  de Sant Boi aposta pel projecte d’Estratègies de Desenvolupament Personal pels seus empleats i empleades públics. Han estat set anys de diverses accions: tallers, conferències, formacions pensades per equips de treball, un blog amb continguts relacionats, etc.

  Per aquest nou període 2019-2022 l’aposta serà d’un espai virtual a Yammer dinamitzat pel psicòleg i coach Carlos Marcos on intentar posar l’accent en la posada en pràctica de tots aquells conceptes de desenvolupament personal que s’han vist en els darrers anys i en la possibilitat de compartir amb altres companys/es de l’organització. També serà complementat amb trobades presencials d’aquesta comunitat i altres dinàmiques que es posaran en marxa  a mig termini.

 • Habilitats i eines digitals Habilitats i eines digitals

  En el nou pla de formació 2019-2022 seguirem apostant per la capacitació en competències digitals amb una clara vessant pràctica. Les propostes formatives aniran en la línia d’adquirir competències i habilitats en aquest àmbit i en tallers d’eines específiques per aplicar directament. L’objectiu és seguir preservant l’esperit de modernitzar els sistemes de treball i explotar totes les potencialitats que ofereix la xarxa.

 • Procediment administratiu Procediment administratiu

  Si en l’anterior pla de formació l’objectiu prioritari era formar-se en la nova legislació de gran impacte en el procediment administratiu i el règim jurídic del sector públic, en aquest nou pla de formació el focus estarà en l’aplicació pràctica de com l’Ajuntament de Sant Boi ha aplicat aquesta legislació, amb especial rellevància de tot allò connectat amb l’administració electrònica. Així, totes les accions formatives vinculades a aquest projecte seran impartides per companys i companyes de l’organització per tal d’estar alineats en la implementació de l’administració electrònica i en les eines de gestió internes que ens ajuden a complir els requisits de la normativa.

 • Treball intel·ligent Treball intel·ligent

  La primera prioritat en la detecció de necessitats formatives que vam fer a finals de 2018 va ser la d’organitzar-se millor/productivitat. D’aquí la voluntat de crear aquest projecte per donar-li resposta. L’objectiu és treballar de manera més eficient, estructurada i ordenada. Evitar els lladres de temps i aprendre tècniques i eines i adquirir hàbits que ens facilitin estructurar millor el nostre temps de treball. Ho farem a través de l’aprenentatge de sistemes com GTD, eines com Trello, metodologies àgils de treball o pensament de futurs. En algun moment del pla també es posarà en marxa un espai virtual on treballar de manera comunitària tots aquests aspectes i posar-los en pràctica.

 • Entendre a la societat i la ciutadania Entendre a la societat i la ciutadania

  El pla de formació i desenvolupament que esteu llegint té múltiples modalitats d’aprenentatge i diferents àmbits sobre els quals formar-se des d’un de caràcter més tècnic o procedimental a un caràcter més personal. No obstant, en ocasions en l’aplicació d’aquesta tècnica o procediment oblidem l’objectiu últim de tot el nostre treball: donar servei a la ciutadania. Les polítiques públiques, catàleg de serveis, activitats que duem a terme, etc. s’han d’adaptar als canvis que la ciutadania i la societat estem vivint en els darrers anys. En un entorn volàtil, incert, complex i ambigu cal reflexionar sobre com adaptar el nostre rol de servidor/a públic. Ho farem a través de conferències de divers contingut amb l’únic element en comú de fer-nos reflexionar cap a on estem anant com a societat

 • Igualtat Igualtat

  El III Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutat (2019-2023) de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat destaca com un element central per a la seva implementació, la formació del personal de l’Ajuntament, de manera que les persones treballadores siguin capaces d’implementar accions coherents amb les línies estratègiques del Pla.

 • Anglès Anglès

  S’ofereixen diferents alternatives per millorar els coneixements de llengua anglesa per respondre a les necessitats i les inquietuds que moltes persones de l’organització han manifestat de forma reiterada. Amb aquests coneixements també garantim l’accés a fonts d’informació que només trobem en aquesta llengua. Les opcions són tres:

  1. AJUT PER A ESTUDIS. L’estudi d’anglès en centres d’estudis estarà subvencionat per l’Ajuntament en un 33% amb un límit de 200 euros anuals. Per abonar l’ajut caldria la certificació de la superació del curs i, per tant, es demanarà al final d’aquest.
  2. CLASSES DE CONVERSA . L’Ajuntament posa a disposició fora d’horari de treball classes de conversa gratuïta amb l’Alidem Álvarez per a totes les persones interessades. L’horari és de 15 a 16 els dilluns (grup nivell mig-alt) i els dimecres (baix-mig). Les persones interessades poden posar-se en contacte amb la Unitat d’Anàlisi i Desenvolupament mitjançant un correu electrònic a fxrulo@santboi.cat
  3. CURS VIRTUAL. A finals d’any oderim la possibilitat de matricular-se en un curs subvencionat íntegrament per l’Ajuntament per realitzar fora de l’horari de treball. Cada curs té una durada de 120 hores anuals. Un cop hagueu  fet les incripcions al portal de l’empleat/da es realitzarà una prova de nivell per asignar-vos al nivell que us correspongui que van des del A1 fins al C2.
Geovisor Presencial Xavier Vallès
2024
+ info
Com documentar els teus procediments de treball Online Ana Belén Gonzalvo Bielsa
2024
+ info
Formació en Ètica Pública Presencial Aïda Palacios
2024
+ info
TRELLO Presencial Maria Soto
2024
+ info
EDUCACIÓ EMOCIONAL Presencial Maria Gomis Mayol
2019
+ info
Avança't
ENTORNS ACCESSIBLES, SEGURS I HABITABLES DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE Presencial Adriana Ciocoletto, Blanca Valdivia
2018
+ info
FORMACIÓ CONTRACTACIÓ NEXT GENERATION Presencial Carmen Valverde, Llorenç Fernández, Silvia Montañés
2022
+ info
Avança't
INDICADORS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE Presencial MarÍa de la Fuente Vázquez
2017
+ info
Avança't
PAUTES PER PRIORITZAR Presencial Charo Povedano
2019
+ info
Avança't
ACCENTUACIÓ I CONJUGACIÓ DE VERBS Presencial Consorci per a la Normalització Lingüística
2017
+ info
Avança't
ACTUALITZACIÓ EN NORMATIVA PENAL I PROCESSAL Presencial Daniel Vázquez, Fernando Afan, Horacio López
2016
+ info
Avança't
ACTUALITZACIÓ NORMATIVA EN MATÈRIA PENAL I DE SEGURETAT CIUTADANA Presencial Albert Requena Mora, Mireia Balaguer Bataller
2016
+ info
Avança't
APLICACIÓ DE LA GAMIFICACIÓ Presencial Roger Brufau
2017
+ info
Avança't
CONFERÈNCIA DANI GIMÉNEZ ROIG Presencial Dani Giménez Roig
2016
+ info
Avança't
CURS D’ACCESSIBILITAT Presencial Enrique Rovira-Beleta
2016
+ info
Avança't
DIAGNÒSTIC I CICLE D’UN PROJECTE Presencial Anna Sellarès
2018
+ info
Avança't
DINAMITZACIÓ CONTINGUTS: DOLORS REIG Presencial Dolors Reig
2017
+ info
Avança't
EDUCACIÓ VIVA Presencial Celeste Vaiana, Itziar Aranaz Mota, Magda Solera Pérez
2018
+ info
Avança't
EINES I ESTRATÈGIES PER A L’AVALUACIÓ D’ACCIONS I PROJECTES Presencial Anna Sellarès, Carles Peidró
2018
+ info
Avança't
ESCRIPTURA EFICAÇ Presencial Consorci per a la Normalització Lingüística
2018
+ info
Avança't
Extinció d’incendis Presencial ASPY
2018
+ info
Avança't
Formació revisió en legionel.la Presencial Xavier Ballart
2018
+ info
Avança't
GEOVISOR – ULLS DE CIUTAT Presencial Maria Soto
2017
+ info
Avança't
GEOVISOR – ULLS DE CIUTAT (OMAP) Presencial Maria Soto
2017
+ info
Avança't
GRUPS D’INTERÈS O LOBBYS Presencial Luz Muñoz Márquez
2018
+ info
Avança't
INTRANET MUNICIPAL Presencial Lluïsa Simón
2018
+ info
Avança't
INTRODUCCIÓ A LA COOPERACIÓ DESCENTRALITZADA Presencial Xavi Martí González
2019
+ info
Avança't
JARDINERIA SOSTENIBLE Presencial Antonio Berral
2017
+ info
Avança't
JORNADA DE TREBALL ERESS Presencial Ester Busquets Alibés
2018
+ info
Avança't
JUDO VERBAL Presencial Daniel Herraiz Serra
2017
+ info
Avança't
LLEI D’ENJUDICIAMENT CRIMINAL Presencial Álex Muñoz, Jesús Fernández Heredia
2017
+ info
Avança't
MOBILITAT SEGURA AMB BICICLETA Presencial Esteve Pla, Xavier Martínez Felguera
2018
+ info
Avança't
NOUS LIDERATGES Presencial Manel Muntada
2017
+ info
Avança't
NOVA GRAMÀTICA I ORTOGRAFIA Presencial Consorci per a la Normalització Lingüística
2018
+ info
Avança't
NOVETATS ORTOGRÀFIQUES I GRAMATICALS Presencial Consorci per a la Normalització Lingüística
2019
+ info
Avança't
PINZELLADES DE LLENGUATGE ADMINISTRATIU I Presencial Consorci per a la Normalització Lingüística
2016
+ info
Avança't
PINZELLADES DE LLENGUATGE ADMINISTRATIU II Presencial Consorci per a la Normalització Lingüística
2017
+ info
Avança't
PODA D’ARBRAT Presencial
2018
+ info
Avança't
PODA D’ARBUST Presencial Daniel Vilana
2016
+ info
Avança't
POLÍTIQUES LGTBI AL MÓN LOCAL Presencial Gerard Coll, Miquel Missé
2017
+ info
Avança't
PRINCIPIS BÀSICS DEL TREBALL COL·LABORATIU Presencial Cristian Figueroa
2017
+ info
Avança't
PROTECCIÓ DE DADES Presencial Marcos Castro
2017
+ info
Avança't
PROTECCIÓ DE DADES Presencial Salvador Mujal
2017
+ info
Avança't
PRÀCTIQUES RESTAURATIVES ENFOCADES AL BULLYING Presencial Alberto Olalde Altarejos
2017
+ info
Avança't
QUADRE DE COMANDAMENTS DE RECURSOS HUMANS Presencial Imma Cerejido
2017
+ info
Avança't
REGLAMENT DEL TAXI Presencial Xavier Margenats Planas
2017
+ info
Avança't
RELACIONS INTERPERSONALS Presencial Cristina Cama
2017
+ info
Avança't
REQUISITS I SEGURETAT INDUSTRIAL EN INSTAL·LACIONS Presencial Adam Al-Sadi García
2017
+ info
Avança't
RESOLUCIÓ DE PETITES AVARIES I MANTENIMENT Presencial José Antonio Vidal Peñas
2017
+ info
Avança't
TALLER GESTIÓ DEL CONEIXEMENT Presencial Àngela Herrera, Sergi Frías
2019
+ info
Avança't
TRANSPORT DE MERCADERIES Presencial Miguel Ángel Rodríguez Domínguez
2018
+ info
Avança't
TRANSPORT ESCOLAR Presencial Antonio Manuel Ríos Cruz
2018
+ info
Avança't
TREBALL COL·LABORATIU Presencial Franc Ponti
2017
+ info
Avança't
TÈCNIQUES DE CONDUCCIÓ A LA CALMA Presencial Rodrigo Prieto
2017
+ info
Avança't
UTILITZACIÓ DEL DROGOTEST Presencial Álex Muñoz
2017
+ info
Avança't
HABILITATS I EINES DIGITALS 3: COMUNICAR DE FORMA VISUAL Presencial Carles Peidró, Maria Soto
2017
+ info
Avança't
INTRODUCCIÓ A LA COMPETÈNCIA DIGITAL (SUBALTERNS) Presencial Miriam Trujillo, Nicolás Sánchez
2016
+ info
Avança't
LIDERATGE PERSONAL 4: INCORPORAR HÀBITS Presencial Carlos Marcos
2018
+ info
Avança't
LOTUS NOTES Presencial Mª José Parra
2017
+ info
Avança't
TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA Presencial Albert Valentí, Antònia Clara Pons, Enric Net, Eugènia Pérez, Jaume Muros, Jordi Espinosa, Jordi Rascado, Josep Maria Roca, Mercè Martí, Roser Latorre, Santi Grueso
2018
+ info
Avança't
CONFERÈNCIA MINDFULNESS: ANDRÉS MARTÍN ASUERO Presencial Andrés Martín Asuero
2017
+ info
Avança't
CRITERIS BÀSICS DE GESTIÓ DOCUMENTAL Presencial Roser Latorre
2017
+ info
Avança't
ELABORACIÓ PLECS DE CONTRACTACIÓ Semi-presencial Carmen Valverde, Pepe Martínez
2018
+ info
Avança't
GESTIÓ CONSCIENT DE L’AULA EN L’ENSENYAMENT MUSICAL Presencial Lluís López González
2016
+ info
Avança't
GESTIÓ D’EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS Presencial Albert Valentí, Carmen Moreno
2017
+ info
Avança't
GESTIÓ DOCUMENTAL ELECTRÒNICA Presencial Roser Latorre
2017
+ info
Avança't
HIGIENE POSTURAL Presencial Guillem Salom
2016
+ info
Avança't
INTRODUCCIÓ AL MINDFULNESS Presencial Josema Torres
2017
+ info
Avança't
Novetats de la llei de contractació Presencial Carmen Valverde
2018
+ info
Avança't
REGISTRE GENERAL D’ENTRADA ELECTRÒNIC Presencial Roser Latorre, Silvia Montañés
2019
+ info
Avança't
TALLER DE GESTIÓ DOCUMENTAL AD HOC A proposta dels equips de treball Unitat d'Arxiu i Documentació
2018
+ info
Avança't
TALLERS MINDFULNESS Presencial Amaia Helguera, Ander Martín
2018
+ info
PLA D’IMMERSIÓ EDUCACIÓ VIVA 0-3 ANYS Presencial Celeste Vaiana, Itziar Aranaz Mota, Magda Solera Pérez
2019
+ info
ORDRE A L’ORDINADOR Presencial Gemma Benet, José Manuel Moral
2019
+ info
CONFERÈNCIA GENÍS ROCA Presencial Genís Roca
2019
+ info
Avança't
GESTIÓ BIM Presencial Agustí Jardí Margalef
2022
+ info
Avança't
Resolucions i decrets Presencial Consorci per a la Normalització Lingüística
2019
+ info
TALLER EVERNOTE Presencial Maria Soto + info
Curs bàsic EACAT Presencial Roser Latorre
2020
+ info
Edició d’imatges: Gimp Online Mª José Parra
2020
+ info
Preparació i Gestió de Projectes Europeus (avançat) Online Albert Sorrosal, Conxita Junqueras, Pere Galimany
2020
+ info
TALLER DE GOOGLE DRIVE Online Mª José Parra
2020
+ info
TALLER DE TRELLO Online Maria Soto
2020
+ info
TALLER D’SLACK Online Maria Soto
2020
+ info
Emocions en temps de pandèmia Online Carlos Marcos
2020
+ info
E-contractació pública Online Ana García
2021
+ info
Delictes contra la seguretat viària Online Jose Manuel Ceballos Rodríguez
2021
+ info
Azure DevOps Online
2021
+ info
TALLER EVERNOTE Online Maria Soto
2021
+ info
Storytelling: creació de missatges amb impacte Online Mercè Castro Sánchez
2021
+ info
Eines de planificació i organització personal del treball Online Francisco Antonio Pollino Piedras
2021
+ info
Avança't
Conceptes bàsics de funció pública Presencial Ascensión Duran Rico
2022
+ info
Connectem Day Presencial Carlos Baz, Carlos Garcia, Jaume Pascual, Maria José Parra
2022
+ info
Comunica’t virtualment amb èxit Online Jordi Casellas Grassot
2022
+ info
Taller de planificació i organització del treball Presencial Roser Claramunt Oliva
2022
+ info
Organitza’t amb Trello Online Mercè Gamell Andreu
2024
+ info
Storytelling: creació de missatges amb impacte Online Mercè Castro Sánchez
2022
+ info
El model de les 5 competències emocionals Online Ana Cuscó Ramentol
2022
+ info
Gestió de projectes. Les bases i les tècniques Online Carles Mercader Martí
2022
+ info
Avança't
Redacció de documents policials Presencial Manuel Sergio López Conde
2022
+ info
Goodhabitz Online
2022
+ info
Avança't
GA TI TO La percussió ibèrica Presencial Pol Ribó
2022
+ info
Motiva el teu equip Online Xavier Pascual Olives
2023
+ info
Poda d’arbust Presencial Eliseu Guillamon
2023
+ info
Gestió de conflictes en plena escalada Presencial Joan Carles Cassou
2023
+ info
Control de grans hemorràgies Presencial Manel Villar Moya
2023
+ info
Crea dissenys visuals impactants amb Canva Presencial Emili Rodríguez
2023
+ info
Posa focus! Presencial Carlos Marcos
2023
+ info
Treballa amb dades obertes Semi-presencial Jordi Rascado
2023
+ info
Documentació administrativa eficaç Presencial Núria Vidal
2023
+ info
Geovisor Presencial Xavier Vallès
2023
+ info
Estratègies de suport en l’ACP Presencial Quico Maños
2023
+ info
Cultura i valors ASB Presencial
2023
+ info
Electricitat bàsica per a conserges Presencial Josep Sepúlveda
2023
+ info
Fontaneria i manyeria bàsica per a conserges Presencial Josep Sepúlveda
2023
+ info
Com és l’acció orientadora al nostre municipi? Presencial Carme Martínez Roca
2023
+ info
Tècniques de creativitat i innovació Online Jordi Reche Crous
2023
+ info
Taller de E.F.A. (Entrenament Funcional Adaptatiu) Presencial Facu Riccio Piccione
2023
+ info
Comunicació empàtica Presencial Xavier Ares Borraz
2023
+ info
Avança't
Novetats ortogràfiques i gramaticals Presencial Núria Vidal
2023
+ info
Exercici durant l’etapa de la Menopausa Presencial Ester Moreno i Marta Bosch Ximénez
2023
+ info