EDUCACIÓ VIVA

Presencial

Grup 1:
– 14 sessions de 2,5 h (de 17:30 a 20:00) tots els dimecres des del 18 d’abril fins el 18 de
juliol: 35h lectives
– 2 sessions els dies 23 i 25 de juliol, 5h (de 9 a 14h): 10 hores lectives

Grup 2:
– 14 sessions de 2,5 h (de 17:30 a 20:00) tots els dijous des del 19 d’abril fins el 19 de juliol:
35h lectives
– 2 sessions els dies 24 i 26 de juliol, 5h (de 9 a 14h): 10 hores lectives

Escoles Bressol

1. Conèixer les característiques la metodologia d’educació viva

2. Millora de l’acompanyament de l’infant en el seu desenvolupament

Bloc 1: Benvinguda i fonaments de l’educació viva 0-3
Una sessió destinada a conèixer-nos i iniciar un camí cap a la comprensió i el coneixement
de les característiques dels infants en els primers anys de vida.
● Bases de l’educació viva
● Introducció a les necessitats dels infants de 0 a 3 anys
● Mirada a l’adult

Bloc 2: Acompanyament emocional
En aquesta sessió ens centrem en abordar la part més emocional, no només centrant la
mirada en l’infant, sinó ambé en el que es mou en els adults que hi estem en contacte.
● El part i post part
● Els vincles afectius
● Les etapes sensibles
● El plor de l’infant

Bloc 3: El cos de l’infant
Una sessió destinada a revisar el valor de la nostra intervenció a nivell corporal, alhora que
redescobrim el cos dels infants i les seves possibilitats.
● Desenvolupament psicomotor
● El massatge
● El contacte

Bloc 4: Estructures i organització
Aquesta sessió serveix per revisar les nostres estructures pedagògiques, les nostres
propostes i els nostres material, per tal d’analitzar si realment s’adeqüen a les necessitats
autèntiques dels infants.
● L’organització diària
● Tipus de propostes i materials
● Els moments de cura i atenció individual

Bloc 5: Relacions entre iguals
Una sessió destinada a parlar de les relacions entre els infants a les primeres edats i revisar
les nostres creences i intervencions.
● La socialització
● Límits i conflictes
● L’agressivitat

Bloc 6: Autoregulació i confiança
En aquesta ocasió mirarem quines estratègies, idees i eines tenim per acompanyar els
infants en els propis processos de maduresa.
● Confiança en l’infant
● L’alimentació
● El control d’esfínters

Bloc 7: Les famílies
En aquesta sessió parlarem de com establir ponts entre els adults per poder cuidar els
infants deixant de banda prejudicis, interpretacions personals, etc.
● La mirada sistèmica
● Els processos d’adaptació
● Els vincles

Bloc 8: L’equip
En aquest cas parlarem de com cuidar l’equip (o com cuidar-nos si estem soles i sols) per
tal de garantir un clima tranquil i un ambient relaxat necessari per al benestar dels infants.
● El lloc de cadascú
● Les trobades, reunions i formacions
● Els processos personals

Bloc 9: Aprofundim en la cura afectiva, emocional, i psicològica de l’infant.
Aquesta última sessió farem un tancament del curs aprofundint en la part emocional i
psicològica de l’infant
● Etapes evolutives i fases del desenvolupament: descripció de les necessitats
específiques de cada moment.
● Els nous descobriments i aportacions de la Psicologia sobre l’embaràs, part i post
part- i la Neurociència Perinatal; Iimportància de la cura durant la primera infància.
● Allò que hem de tenir en compte quan cuidem/acompanyem/respectem/ensenyem si
busquem el benestar de l’infant.

- Aprenentatge permanent
- Domini professional

· Que els ciutadans i les ciutadanes de Sant Boi millorin significativament el seu nivell educatiu i tinguin més oportunitats per al seu desenvolupament (repte vinculat a la qualitat de ciutat igualitària)

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

Tot i no aparèixer com a opció a la detecció de necessitats formatives va ser proposada per més del 50% de participants en el camp obert d’altres formacions