Avança't
Cerca /

Curs INTRODUCCIÓ A L’EDUCACIÓ VIVA X

Presencial
Ajuntament de Sant Boi
Escoles Bressol

1. Conèixer les característiques la metodologia d’educació viva

2. Millora de l’acompanyament de l’infant en el seu desenvolupament

· Concepte i fonaments de l’educació viva

· Aplicació i metodologia

· Creació de materials, espais i propostes

· Avaluació / impacte als infants

- Aprenentatge permanent
- Domini professional

· Que els ciutadans i les ciutadanes de Sant Boi millorin significativament el seu nivell educatiu i tinguin més oportunitats per al seu desenvolupament (repte vinculat a la qualitat de ciutat igualitària)

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

Tot i no aparèixer com a opció a la detecció de necessitats formatives va ser proposada per més del 50% de participants en el camp obert d’altres formacions