EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT: CONSTRUÏM CIUTADANIA GLOBAL DES DEL MUNICIPI

Presencial

20 de març, de 10.00 a 14.00h

Comandaments, Tècnics/ques
Introduir als participants en els aspectes bàsics de l’EpD com a eina de transformació orientada construir ciutadania global i promoure el seu interès en desplegar aquest àmbit de treball al municipi:
  • Conèixer el concepte, l’evolució i els continguts bàsics de l’EpD i la ciutadania global com a eina de canvi i transformació.
  • Identificar el valor afegir de l’àmbit local com espai per promoure l’EpD i els diferents polítiques locals vinculades.
  • Conèixer els diferents actors, instruments i metodologies per treballar l’EpD al municipi.
Aquests objectius generals, així com els continguts que es detallen s’acabaran d’ajustar al context específic de cada municipi en el qual es realitzi el curs i en funció del seu bagatge previ i de les àrees de l’ajuntament a les que s’adreci la formació.

 

  • Què és (i què no és) l’educació per al desenvolupament i la ciutadania global: evolució del concepte.
  • Principis , valors, enfocaments i àmbits de treball de l’EpD.
  • L’EpD local: capacitats, oportunitats i reptes.
  • Exemples d’iniciatives d’EpD impulsades des del món local.

 

Domini professional

· Petició formativa a proposta de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau