Comunica’t virtualment amb èxit

Online

Dies 5 de maig (av), 12, 19 i 26 de maig i 2 de juny (vf) i 9 de juny (t) de 09:30 a 11:30 hores.

Total: 10 hores.

Administratius/ves, Tècnics/ques

1. Planificar i estructurar les reunions i o presentacions virtuals.
2. Descobrir nous recursos per fer les presentacions i reunions virtuals més atractives i productives.
2.1. Seleccionar els recursos virtuals que més s’adaptin a cada necessitat i objectiu.
3. Adquirir recursos per generar connexió entre els participants.
3.1. Conèixer els propis recursos expressius per generar més connexió virtual.
3.2. Crear i moderar debat activament mitjançant les eines que ofereixen les sales de reunions virtuals.

1. La importància de la planificació de la comunicació virtual en un format de reunió i/o presentació i els acords de comunicació virtuals.
2. Estructura que ha de tenir una comunicació virtual, recursos disponibles facilitadors i eines interactives.
3. Els recursos expressius en la comunicació virtual i el rol del moderador.
4. Creació del pla de millora d’una comunicació virtual: Tancament, feedback i seguiment.

Aprenentatge permanent