El model de les 5 competències emocionals

Online

7 octubre (inici aula virtual)
14, 21, 28 d’octubre i 4, 11 novembre (12.30 a 14.30 h.)
18 novembre (tancament aula virtual)

Administratius/ves, Subalterns, Tècnics/ques
En acabar la formació els participants seran capaços de:
1. Conèixer el model pentagonal de les competències emocionals
2. Prendre consciència, comprendre, expressar i regular de forma apropiada els fenòmens emocionals
1. Consciència emocional
2. Regulació emocional
3. Autonomia emocional
4. Competència social
5. Competències per a la vida i el benestar
- Anàlisi de problemes i presa de decisions
- Comprensió interpersonal