QUADRE DE COMANDAMENTS DE RECURSOS HUMANS

Presencial

1a EDICIÓ: 16 de maig (11:00 a 13:00). Àrea de Governança

2a EDICIÓ: 22 de maig (12:00 a 14:00). Àrea de Seguretat Pública

3a EDICIÓ: 29 de maig (10:00 a 12:00). Àrea d’Igualtat i Drets Socials

4a EDICIÓ: 1 de juny (12:00 a 14:00). Àrea de Territori i Desenvolupament Econòmic

5a EDICIÓ: 11 de juliol (12:00 a 14:00). Àrea d’Educació, Convivència i Solidaritat

Directius
  1. Obtenir informació de diferents paràmetres i indicadors dels recursos humans de la seva àrea

– Accedir a l’aplicació de quadre de comandaments. Llicències i permisos.

– Integrar el concepte de quadre analític amb estructura de dades associativa.

– Conèixer els diferents indicadors de la gestió de Recursos Humans.

– Conèixer el menú i les opcions de l’aplicació en la seva versió web.

– Conèixer la informació predeterminada de les diferents pàgines del document.

– Seleccionar valors possibles, valors exclosos, esborrar seleccions, bloquejar i desbloquejar seleccions.

– Exportar informació a excel.

– Editar, confeccionar i imprimir informes.

- Direcció de persones
- Gestió de les TIC
- Planificació i organització

Servei de Recursos Humans i les respectives Direccions de les àrees