Estratègies de suport en l’ACP

Presencial

Dies 2, 9, 16 de juny i 7 de juliol, de 09:30 a 14:30 hores, al casal La Gralla.

Treballadores socials

– Conceptualitzar l’Atenció centrada en la persona (ACP) en el Servei d’Atenció a Domicili com a eina de personalització i qualitat
– Treballar espais de reflexió sobre la feina quotidiana en què es treballi des d’eines d’Atenció centrada en i des de la persona
– Aportar eines per a la implementació de l’ACP en les atencions assistencials en el treball quotidià des del SAD
– Treballar els mapes de vida de les persones usuàries com a element de personalització (preferències – Hàbits – rituals en AVD, personalització dels espais vitals
– Desenvolupar estratègies de relació que facilitin la presa de decisions de la persona usuària en el SAD
– Gestionar la intimitat
– Desenvolupar estratègies d’excel·lència en tracte

– El Model d’ACP. Conèixer la definició de l’ACP a partir dels principis i fonaments bàsics
– Models tradicionals vs. ACP. De l’atenció individualitzada a l’ACP des del projecte
personal i de vida
– ACP i Autoconeixement. Escoltar-Mirar-Tocar ( la nostra feina diària)
– Creació del nostre mapa de talents i qualitats com equip de treball
– Dinàmica reconèixer (Bidireccional). – Reconèixer Bones Pràctiques de qualitat (exemples concrets del que ens passa dia a dia)
– Reconèixer Aspectes de Millora (exemples concrets del que ens passa dia a dia)
– Posada en pràctica de l’ACP en l’Atenció Domiciliaria SAD
– La gestió de la Intimitat. – Entrem a casa teva. – ACP i Espai de vida de la Persona
– Intimitat i AVD’s en el domicili. – Descobrint els rituals de la persona
– Coneixent les preferències de la persona. – Intimitat i espai s de vida de la persona usuària. – Treballant Històries de vida. – La Dinàmica de l’esquizofrènia (els es ques que frenen la nostra feina) – Els nostres es que quotidians. – Teatralització de situacions
– Actituds potenciadores i detractores. – Proposta de Pensar un mapa de VIDA d’una persona usuària. – La Dinàmica del Poder. – Qui mana en les activitats de cura que fem a la persona. – Treballant Mapes de vida Dificultats. – L’eina del tracte excel·lent
– Què és la Història de Vida? Elaboració de mapes de vida. – Del mapa de vida al Projecte de Vida. – Ètica , i sentit comú d’equip

- Aprenentatge permanent
- Orientació a l'assoliment i servei a les persones
- Orientació a la ciutadania