LIDERATGE PERSONAL 3: BENEFICIS DE L’ORDRE MATERIAL I EMOCIONAL

Presencial

1ª EDICIÓ: (PLACES EXHAURIDES) 20 de març (10:00 a 14:00). Olivera 104

2ª EDICIÓ: (PLACES EXHAURIDES) 12 d’abril (10:00 a 14:00). Olivera 104

3ª EDICIÓ: (PLACES EXHAURIDES)24 d’abril (10:00 a 14:00). Olivera 104

4ª EDICIÓ: (PLACES EXHAURIDES)10 de maig (10:00 a 14:00). Olivera 104

Administratius/ves, Brigades, Comandaments, Escola de música, Policia Local, Subalterns, Tècnics/ques

1. Saber diferenciar el que ens interessa i el que no ens interessa

2. Identificar creences limitants i emocions tòxiques que ens impedeix avançar.

· Aprofundir en la meva finestra de Johari.

· Quina és la meva posició existencial a la vida?

· Dependències emocionals i limitants que no ajuden en el nostre camí.

Comprensió interpersonal

131 persones del total de participants a la detecció de necessitats formatives han establert l’apartat Desenvolupament personal com a segona prioritat formativa