MOBILITAT SEGURA AMB BICICLETA

Presencial

1ª EDICIÓ: 31 de gener (11:00 a 12:00). Sala de Plens

Comandaments, Policia Local, Tècnics/ques
  1. Conèixer la normativa general de circulació amb bicicleta i consells de seguretat

·  Equipament obligatori

· Transport de càrrega

· Avançaments

· Obligacions per circular i en gir

· Bicicleta i vehicles de motor

 

Domini professional

· Que la ciutadania de Sant Boi gaudeixi d’un espai públic net, segur, sostenible i saludable (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

· Petició formativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat