Goodhabitz

Online

Entre el 03/10/2022 i el 30/09/2023.

Comandaments, Directius
  • Establir el propi pla de desenvolupament individual
  • Aprofundir en les habilitats personals i professionals
  • Lideratge positiu
  • Habilitats personals
  • Direcció i gestió d’equips
  • Comunicació
  • Productivitat
  • Competències digitals
Direcció de persones