Inspecció d’establiments musicals, de restauració i altres

Presencial

Dimarts 22 de novembre de 15:00 a 20:00 hores.

Policia Local
  • Conèixer i aplicar les normatives que regulen les pautes d’actuació policial en la seva funció d’inspecció i vigilància específicament dels locals musicals i de restauració.
  • Identificar les principals normes jurídiques i ordenances municipals que regulen aquestes activitats.
  • Saber dur a terme els diferents tipus d’inspecció.
  • Ser capaços d’identificar el règim sancionador aplicable en cada cas.

Principals normes reguladores de l’activitat d’establiments musicals i de restauració:

-Les normes jurídiques

-Les diferents ordenances municipals

-El règim sancionador.

Els tipus d’activitats i la seva inspecció:

-Activitats recreatives de restauració.

-Activitats recreatives musicals.

-Inspecció en l’àmbit de la situació administrativa del local (llicències i/o autoritzacions municipals).

-Inspecció en l’àmbit de les condicions de seguretat (memòria tècnica del local).

-Inspecció en l’àmbit de les condicions higiènic-sanitàries.