Treball Comunitari als serveis socials

Presencial

Dies 20, 27 d’octubre i 3 de novembre, 3 sessions de 3h 30m, de 10:30 a 14:00 hores.

Treballadores socials

1. Aportar claredat i compartir un mateix marc conceptual i llenguatge entorn la dimensió
comunitària als serveis socials.
2. Introduir el Marc de referència del treball comunitari als serveis socials bàsics per a que sigui
un punt de referència per a l’impuls comunitari.
3. Dotar d’eines pràctiques a l’equip per eixamplar i enfortir la dimensió comunitària als diferents
escenaris d’intervenció en els quals despleguen la seva tasca.
4. Identificar estratègies per poder impulsar abordatges col·lectius amb les persones ateses.
5. Reconèixer i definir l’estratègia comunitària a les accions i projectes que estem fent.
6. Generar un espai d’intercanvi entre professionals de l’equip que ajudi a identificar els reptes i
les oportunitats de la mirada comunitària en el dia a dia dels serveis socials, i compartir
aprenentatges i bones pràctiques.

1. Primera sessió: Bases conceptuals i tècniques del treball comunitari: de què parlem quan
parlem de comunitari?; Introducció al Model d’intervenció comunitària als serveis socials: les diferents maneres de fer comunitari; exercicis d’ancoratge dels continguts.
2. Segona sessió: Aprofundiment als diferents escenaris de la intervenció comunitària als
serveis socials i, concretament, a la mirada comunitària; treball amb casos pràctics.
3. Tercera sessió: Sessió orientada a l’anàlisi i millora de la pràctica. Es proposarà analitzar
projectes i intervencions proposades per les persones participants, en clau comunitària;
Reflexió final per identificar frens i palanques en l’impuls del treball comunitari als serveis
socials bàsics de Sant Boi.

- Orientació a l'assoliment i servei a les persones
- Orientació a la ciutadania