EDUCACIÓ EMOCIONAL

Presencial

12 de setembre de 2019

Escola de música

1. Aportar eines i estratègies relacionades amb l’educació emocional, la
gestió de conflictes a l’aula i les emocions.

• Inteligència emocional
• Autoconeixement
• Autoestima
• Emocions
• Sancions i Recompenses
• El mon de les nenes i els nens
• Dinàmiques per la gestió del grup.

Comprensió interpersonal