EL MÓN EMOCIONAL I L’EDUCACIÓ DE LA INFÀNCIA

Presencial

1a EDICIÓ: 25 i 28 de juliol (09:00 a 14:00)

2a EDICIÓ: 27 i 29 de juliol (09:00 a 14:00)

Escoles Bressol

1. Identificar les nostres emocions amb les dels infants i de les famílies

2. Aprendre a gestionar les emocions

3. Millorar la comunicació amb els infants i les famílies

· La importància de l’educació emocional a l’estança

· Reconeixement i desenvolupament de les emocions

· Comprensió de les emocions i de les relacions personals

· Influència de les emocions sobre els altres: infants, famílies i companys (què diem?, com ho diem? i per què ho diem?, missatges de tranquil·litat i confiança)

· Eines per potenciar relacions emocionals positives (respectar el temps de cada infant, no forçar, tolerància, flexibilitat, …)

- Comprensió interpersonal
- Orientació a la ciutadania

· Que els ciutadans i les ciutadanes de Sant Boi millorin significativament el seu nivell educatiu i tinguin més oportunitats per al seu desenvolupament (repte vinculat a la qualitat de ciutat igualitària)

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

83% del total de participants de l’àmbit d’Escoles Bressol a la detecció de necessitats formatives l’han establert com a primera prioritat formativa