TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

Presencial

1a EDICIÓ: 10 d’octubre (10:00 a 14:00). Can Massallera

2a EDICIÓ: 16 d’octubre (10:00 a 14:00). Can Massallera

3a EDICIÓ: 20 de novembre (10:00 a 14:00). Can Massallera

4a EDICIÓ: 29 de novembre (10:00 a 14:00). Can Massallera

5a EDICIÓ: 18 de gener (10:00 a 14:00). Can Massallera

6a EDICIÓ: 25 de gener (10:00 a 14:00). Can Massallera

Administratius/ves, Comandaments, Directius, Tècnics/ques

1.- Conèixer els conceptes bàsics de la tramitació electrònica

2.- Conèixer l’operativa dels processos segons les funcions del lloc de treball

3.- Aplicar en els propis processos l’operativa electrònica

Sis grans blocs:

1.1.-

– Gestió documental

– Criteris digitalització

– PDF

– Còpia electrònica autèntica

– Hash dels documents

– Documentum, Quadre de classificació documental

– Solució sense gestor

 

1.2.-

– Signatura electrònica

– Signatura d’òrgan

– Signatura d’informes

– CSV signatura

– Codi QR

 

1.3.-

– Notificació electrònica

– Registre de sortida

– e-notum/Gan

– Paraula de pas

– Nivells de seguretat

– Evidència de la notificació

 

1.4.-

– Registre general d’entrada

– Signatura biomètrica

– Autoliquidació

– SIR/EACAT/MUX

– Registre interadministratiu

 

1.5.-

– Representant

– Acreditació d’identitat. Idcat mòbil; signatura biomètrica

– Nou model d’atenció al públic. Assistència OMAP

– Control d’accés

– Dificultats tècniques

– Dificultats de tramitació.

– Entitat certificadora

 

1.6.-

– Inter-operabilitat

– AOC

– Conservació de les Evidències

Domini professional

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

Formació obligatòria per comandaments, tècnics/ques i administratius/ves per decisió del CAEM