GESTIÓ CONSCIENT DE L’AULA EN L’ENSENYAMENT MUSICAL

Presencial

1a EDICIÓ: 13 i 15 de setembre (10:00 a 14:00)

Escola de música

1. Millorar l’atenció i la concentració dels alumnes de l’escola

2. Afavorir la tasca docent musical.

3. Cohesionar els grups i desenvolupar sentiment de pertinença

4. Millorar el clima d’aula i de centre.

5. Concretar rutines de cohesió i concentració.

· Gestió conscient de l’aula (rutines d’entrada-sortida, avaluació de l’estat del grup-classe, adaptació metodològica, creació de contacte amb els alumnes i autoconsciència del docent: presència, ubicació i consciència emocional)

· Tècniques de relaxació i concentració aplicades a la classe de música (atenció, respiració, visualització, relaxació, veu i parla, sentits, postura, moviment conscient i energia)

Treball en equip

· Que es garanteixi el dret universal a la cultura, posant especial èmfasi en la participativa i comunitària mitjançant l’impuls de programes per part de l’Ajuntament, entitats i agents culturals (repte vinculat a la qualitat de ciutat igualitària)

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

75% del total de participants de l’àmbit d’Escola de Música a la detecció de necessitats formatives l’han establert com a tercera prioritat formativa