PROJECTE MOAI: KAKEBO, UNA EINA DE GESTIÓ COMPTABLE (1a Jornada)

Online
Administratius/ves, Comandaments, Tècnics/ques
  1. Establir un espai de comunicació entre els Serveis Econòmics i la resta d’Àrees.
  2. Donar a conèixer assumptes de transcendència econòmica.
  3. Conèixer l’eina de gestió pressupostària i comptable (Kakebo).
  1. Operativa general del Kakebo.
  2. Usos de les consultes del Kakebo.
  3. Presentació del nou informe d’execució pressupostària.
  4. Repàs de les principals novetats del tancament.
- Administració
- Aprenentatge permanent