Motiva el teu equip

Online

28/02/2023 – Inici online

07-14-21-28/03/2023 – Videoformació (12:30 – 14:00 hores)

04/04/2023 – Tancament online

Comandaments, Directius

– Conèixer els elements de motivació individuals a la feina.
– Conèixer els elements de motivació dels equips de treball.
– Analitzar i avaluar l’eficàcia de les diferents estratègies de motivació.
– Aplicar les estratègies de motivació al seu equip de treball.

– Estratègies de motivació pels equips de treball.
– Teories generals de les motivacions humanes.
– La motivació en l’àmbit de treball.
– Motivacions Individuals.
– Motivacions de l’equip.
– Motivacions de l’organització.
– Les motivacions dels equips de treball.
– Aplicació a l’entorn laboral.

- Anàlisi de problemes i presa de decisions
- Desenvolupament de persones i equips
- Direcció de persones