Poda d’arbust

Presencial

22 de març de 09:00 a 14:00 hores a Serconsa – Aula 5.

29 i 31 de març de 09:00 a 14:00 hores a la Torre del Sol.

Brigades
 • Realitzar el manteniment i els diversos tipus de poda d’arbusts, en el moment més idoni, utilitzant les eines i els materials adients a cada cas.
 • Conèixer el comportament dels diferents tipus d’arbusts, vigorositat i periode de creixement.
 • Realitzar els diferents tipus de poda segons tipologia i característiques de l’arbust.
 • Aplicar la poda correcta segons els tipus de branques i la formació estructural de l’arbust.
 • Conèixer el tipus de branques i la formació estructural de l’arbust.
 • Reconèixer el model i realitzar la poda adient en cada cas.
 • L’arbust com a element del jardí.
 • Tipus d’arbusts i agrupacions vegetals arbustives.
 • Conceptes bàsics sobre poda.
 • Tipus de poda aplicats als arbusts.
 • Programació de la poda d’arbusts.
 • Eines, màquines, materials auxiliars i Equips de Protecció Individual (EPI) adients.
 • Mesures de seguretat que cal seguir.
Aprenentatge permanent