Jornada Ètica (Espai de Reflexió Ètica per a Professionals de Serveis Socials)

Presencial

Dia 30 de setembre de 09:45 a 14:00 hores al casal La Gralla.

Tècnics/ques
Compromís municipal i ètica pública