Jornada Ètica (Espai de Reflexió Ètica per a Professionals de Serveis Socials)

Presencial

Dia 30 de setembre de 09:45 a 14:00 hores al casal La Gralla.

Tècnics/ques

Ponència “Deliberació de casos i supervisió”.

Dinàmica – role playing per a la deliberació d’un cas.

Compromís municipal i ètica pública