La protecció de dades a l’Ajuntament. Què és i com ens afecta?

Online

2, 4, 9 i 11 de juny.

De 11.00 a 13.00 hores.

Adreça per a inscriure’s:  https://doodle.com/poll/w9ckx6fdm9mxgp7h

NOTA 1: Només per a comandaments convocats directament.

NOTA 2: Dies abans els participants a les formacions rebran l’enllaç a l’aplicació Google Meet, per a poder-hi tenir accés.

Comandaments

Conèixer el marc legal de la Protecció de les dades personals i quines obligacions i afectacions comporta en el nostre treball diari.

 • Marc legal
 • Principals novetats
 • Aprofundint
 • Activitats de tractament
 • Mecanismes de legitimació
 • Delegat de protecció de dades
 • Categoria de dades
 • Anàlisi d’impacte
 • Mesures de seguretat
 • Responsabilitat activa i seguretat per defecte vs SGSI
 • Sancions
 • Atenció drets dels interessats
 • Garantia drets digitals
 • Funcions i obligacions del personal
Compromís municipal i ètica pública