RECURSOS PER A LA DETECCIÓ DE DEMANDANTS DE PROTECCIÓ INTERNACIONAL

Presencial
Administratius/ves, Comandaments, Tècnics/ques
  1. Oferir una capacitació bàsica en matèria d’asil i protecció internacional.
  2. Presentar una guia que vol contribuir a la detecció de potencials sol·licitants de protecció internacional en serveis no especialitzats.
  3. Practicar l’entrevista de detecció. role-playing
  • Introducció al dret d’asil i l’accés a la protecció internacional
  • Presentació de l’eina per a la detecció de potencials sol·licitants de protecció internacional
  • Entrevistes de detecció mitjançant la tècnica del Role-playing.

 

Orientació a la ciutadania

Que els drets socials i la dignitat de les persones quedin garantides (repte vinculat a la qualitat de ciutat igualitària)

Pla d’Acollida de Refugiats de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat