LA TRANSFORMACIÓ INTERACTIVA. COM GENERAR CANVIS CREATIUS EN L’ENTREVISTA EN SERVEIS SOCIALS

Presencial

1ª EDICIÓ:

  • Sessió 1: 18 d’octubre (10:00 a 15:00). Olivera (Aula 108)
  • Sessió 2: 25 d’octubre (10:00 a 15:00). Olivera (Aula 108)
  • Sessió 3: 8 de novembre (10:00 a 15:00). Olivera (Aula 108)
  • Sessió 4: 15 de novembre (10:00 a 15:00). Olivera (Aula 108)
Comandaments, Tècnics/ques

La comunicació estratègica i el pensament interactiu son el fil conductor d’aquest taller dinamitzat per un psicòleg amb els resultats dels darrers avanços en entrevista clínica.

  • Perspectiva Multisistèmica pel filtratge del cas
  • Calibrar i utilitzar la percepció de l’usuari
  • La sintonització amb les emocions primàries
  • Eines de transformació partint dels recursos existents
  • Mantenir el canvi en el cicle evolutiu de l’usuari

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

Formació sol·licitada per l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials