Avança't
Cerca /

Curs LA TRANSFORMACIÓ INTERACTIVA. COM GENERAR CANVIS CREATIUS EN L’ENTREVISTA EN SERVEIS SOCIALS X

Victor Amat
Presencial
Ajuntament de Sant Boi
Comandaments, Tècnics/ques

La comunicació estratègica i el pensament interactiu son el fil conductor d’aquest taller dinamitzat per un psicòleg amb els resultats dels darrers avanços en entrevista clínica.

  • Perspectiva Multisistèmica pel filtratge del cas
  • Calibrar i utilitzar la percepció de l’usuari
  • La sintonització amb les emocions primàries
  • Eines de transformació partint dels recursos existents
  • Mantenir el canvi en el cicle evolutiu de l’usuari

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

Formació sol·licitada per l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials