RESPECTE, INTIMITAT I CONFIDENCIALITAT EN EL CONTEXT DELS SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

Presencial

4 d’octubre (9-14 hores). L’Olivera

Comandaments, Tècnics/ques
 • Respecte, intimitat, confiança: valors fonamentals de la relació d’ajuda.
 • Àmbits de la intimitat (física, psicològica i respecte de les dades personals).
 • Confidencialitat i secret professional. Les excepcions en atenció primària.
 • El respecte a la confidencialitat en casos de vulnerabilitat d’origen divers, incloent-hi les persones menors d’edat.
 • El registre i el traspàs d’ informació a tercers.
 • Aspectes rellevants en la protecció de la intimitat des de l’ organització i el treball en equip (espais, coordinacions, confidencialitat).
 • Primera part (de 9 a 11 hores)
  • Exposició i debat interactiu de conceptes fonamentals de la dimensió respecte – intimitat – confidencialitat en la relació d’ajuda i, en concret, en la seva aplicació en els serveis socials d’AP.
 • Descans (de 11 a 11,30 hores)
 • Segona part (de 11,30 a 14 hores)
  • Treball per grups i posada en comú: Identificació dels punts de millora i estratègies d’acció en la pràctica dels serveis socials d’AP a Sant Boi (en l’organització, en els sistemes de treball, en els mitjans i recursos, en les actituds dels professionals)
- Comprensió interpersonal
- Orientació a la ciutadania

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

Formació sol·licitada per l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials