GESTIÓ DOCUMENTAL ELECTRÒNICA

Presencial

1ª EDICIÓ:

  • Sessió 1 – Què és la GD electrònica: 14 de novembre (12h a 13:30h) a la Sala de Plens
  • Sessió 2 – Descripció de documents i expedients electrònics: 21 de novembre (12h a 13:30h) a la Sala de Plens
  • Sessió 3 – L’Arxiu únic electrònic: 28 de novembre (12h a 13:30h) a la Sala de Plens
Administratius/ves, Comandaments, Tècnics/ques

1. Conèixer el sistema de gestió de documents de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

2. Saber com s’aplica el sistema de gestió de documents als documents electrònics

3. Poder aplicar en la pròpia unitat els criteris de Gestió de documents

· Criteris i eines bàsiques del sistema de gestió de documents electrònics

· Característiques del document electrònic

· Normativa bàsica del document electrònic

· Processos de digitalització i escaneig de documents iniciats a l’Ajuntament: l’OMAP, RGE i Arxiu Central

· La conservació dels documents i expedients electrònics municipals: repositori digital i a iArxiu

Domini professional

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

64 persones del total de participants han establert diversos apartats de gestió d’expedients i administració electrònica com a prioritat en la detecció de necessitats formatives