Avança't
Cerca /

Curs Novetats de la llei de contractació X

Carmen Valverde
Presencial
Ajuntament de Sant Boi
Administratius/ves, Comandaments, Directius, Tècnics/ques
  1. Conèixer les novetats en matèria de contractació pública que ofereix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic

 

 

Domini professional

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

· Petició formativa del Departament de Contractació i Compres

Procediment administratiu