Novetats de la llei de contractació

Presencial

1ª EDICIÓ: 15 de febrer (12:00 a 14:00). Sala de Juntes

2ª EDICIÓ: 19 de febrer (10:00 a 12:00). Sala de Juntes

3ª EDICIÓ: 20 de febrer (10:00 a 12:00). Sala de Juntes

4ª EDICIÓ: 21 de febrer (12:00 a 14:00). Sala de Juntes

 

Administratius/ves, Comandaments, Directius, Tècnics/ques
  1. Conèixer les novetats en matèria de contractació pública que ofereix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic

 

 

Domini professional

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

· Petició formativa del Departament de Contractació i Compres