Actualitza LinkedIn i amplia la xarxa de contactes

Online

11/05/2023 – Inici aula virtual

18/05/2023 – Videoformació (12:30 – 14:30 hores)

23/05/2023 – Videoformació (12:30 – 14:30 hores)

30/05/2023 – Tancament aula virtual

1. Identificar la imatge pública que projecten a la xarxa professional Linkedin
2. Actualitzar el perfil professional Linkedin visiblitzant la marca personal
3. Descobrir el potencial de LInkedin per fer ús de la xarxa de contactes en l’àmbit personal, i professional.

1. Introducció a LinkedIn com a eina de posicionament personal/institucional a les xarxes socials
1.1. Fets i xifres.
1.2. Referent del treball en xarxa.
1.3. Personalitzar-ne els objectius: Què podem fer amb LinkedIn en el nostre àmbit de treball?
2. Configuració i optimització de LinkedIn
2.1. Creació del perfil de referència, d’acord amb els objectius.
2.2. Gestió i actualització del nostre perfil.Què hem de tenir en compte
3. El “networking” a LinkedIn.
3.1. Com treure’n profit per a la nostra pràctica profesional
3.2. Trucs i consells