PODA D’ARBUST

Presencial

15, 19 i 29 de juny. Brigades

Brigades

1. Conèixer els fonaments de poda i manteniment de les espècies mes utilitzades a les zones enjardinades de la ciutat de Sant Boi de Llobregat.

· Èpoques de poda

· Criteri i metodologia

· Retall de tanques

· Eines i materials relacionats

Domini professional

· Que la ciutadania de Sant Boi gaudeixi d’un espai públic net, segur, sostenible i saludable (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

87% del total de participants de l’àmbit de Brigades jardineria a la detecció de necessitats formatives l’han establert com a primera prioritat formativa