E-contractació pública

Online

1a Edició:  dia 12 de març de 13:00 a 14:00 hores.

2a Edició:  dia 19 de març de 13:00 a 14:00 hores.

3a Edició:  dia 26 de març de 13:00 a 14:00 hores.

4a Edició:  dia 9 d’abril de 13:00 a 14:00 hores.

Inscripcions:  https://doodle.com/poll/4vz54ptam6tft5m3?utm_source=poll&utm_medium=link

 

Administratius/ves, Comandaments, Tècnics/ques

En finalitzar l’acció formativa, els participants hauran de ser capaços de:

  • Identificar quins són els tipus d’expedients que es gestionen amb el gestor d’expedients
  • Quines són les fonts d’informació per resoldre dubtes
  • Respecte els expedients: com iniciar, en quin estat es troben, de qui estan pendents, què fer segons l’estat de tramitació, com generar documents integrats

Saber fer consultes de la informació disponible als expedients.

 

METODOLOGIA

Per poder determinar on posar el focus de l’exposició i de forma prèvia a la sessió:

– Plantejar una sèrie de preguntes que permetin identificar el grau de coneixement i ús del gestor.

– Recollir 3 preguntes que voldríem es responguessin a la sessió.

Exposició amb suport d’imatges.

Recollida de propostes de millora de les diferents eines disponibles, un cop finalitzada la sessió (portal de Contractació, inici d’expedients d’ofici, gestor d’expedients, portal de cerques).

 

  • Intranet: consulta de documentació de suport
  • Departament de Compres i Contractació – rol de suport i assessorament
  • Intranet: inici dels expedients N801 i altres
  • Tipus i fases dels expedients N801
  • Inici dels expedients N804
  • Portal de cerques – consulta d’informació
Contractació

Qualsevol persona de l’Ajuntament que vol consolidar els coneixements bàsics de la gestió dels expedients de contractació pública al gestor d’expedients.