Preparació i Gestió de Projectes Europeus (avançat)

Online

Del 15 de juny al 15 de juliol.

9 sessions:

15/06. Introducció a la gestió financera

17/06. Sessió marc legal

19/06. La figura del responsable financer

30/06. Informes financers i tipus certificacions Sessió teòri. I –pràctica

03/07. Informes financers i tipus certificacions Sessió teòri. I –pràctica

07/07. Informes financers i tipus certificacions Sessió teòri. II –pràctica

10/07. Informes financers i tipus certificacions Sessió teòri. II –pràctica

13/07. Rol del líder en els pagaments als socis + Modificacions pressupostàries

15/07. Auditoria externa + Sessió final recapitulativa

Comandaments, Tècnics/ques
  • Explicar responsabilitats, obligacions dels socis en la gestió financera d’un projecte amb partenariat europeu i/o nacional.
  • Facilitar la comprensió de l’impacte que té la gestió d’una subvenció europea en el normal funcionament d’una corporació local: les principals diferències amb la gestió ordinària financera i els elements crítics a tenir en compte.
- Gestió eficient dels recursos públics
- Planificació i organització
  • Motivar al personal municipal a pensar i actuar sota aquest nou marc de treball.
  • Incorporar bones pràctiques en la gestió econòmic-financera dels projectes amb finançament europeu que facilitin el procés de control i seguiment de la despesa.
  • Comprendre els elements crítics que comporta la gestió d’un projecte europeu a nivell financer i la manera d’abordar-los.
  • Identificar els processos propis de gestió a repensar en funció d’aquests nous escenaris.