Planejament urbanístic amb perspectiva de gènere

Presencial

4, 11 i 18 de novembre de 2021 de 10:00 a 15:00 hores.

Tècnics/ques
Polítiques socials