NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA

Presencial

20 o 21 de noviembre (12:00 a 13:30 hores). Sala de Plens de l’Ajuntament.

 

 

Administratius/ves, Comandaments, Tècnics/ques

– Recordar la evolució en l’ús de les eines de notificació electrònica i com quedarà la notificació en paper (nou model)
–  Conèixer quines eines hem creat per  notificar amb seguretat els documents de la nostra Organització i el Registre general de sortida

– Solució pels documents normalitzats   del gestor d’expedients corporatiu : notificació, registre de sortida, conservació de la evidencia (avís de recepció…)
– Solució pels documents no normalitzats però que formen part d’un expedient del Gestor d’expedients corporatiu : notificació, registre de sortida, conservació de la evidencia (avís de recepció…)
– Solució pels documents que no formen part d’un expedient del Gestor d’expedients corporatiu :notificació, registre de sortida, conservació de la evidencia (avís de recepció…)