Taller de planificació i organització del treball

Presencial

Dies 3, 10 i 17 de maig de 09:30 a 13:30 hores a L’Olivera.

Administratius/ves, Tècnics/ques
  • Prendre consciència sobre l’ús del propi temps.
  • Aprendre a prioritzar i organitzar tasques i crear nous hàbits.
  • Conèixer eines per a la millora de la productivitat i organització del treball.
  • Identificar un pla d’acció aplicable al lloc de feina de cadascú, per millorar la planificació i organització.
  • Presa de consciència d’hàbits, creences i ús del propi temps.  Lladres del temps interns i externs.
  • Definició correcte d’objectius.
  • Planificació. Gestió de l’agenda. Eines de priorització i de productivitat. Eines per evitar la procrastinació.
  • La importància de la comunicació eficaç i el seu impacte en l’organització del treball.
  • Eines i estratègies d’organització i concentració en un món 2.0.
  • Pla d’acció de millora personal aplicat al lloc de treball.
- Anàlisi de problemes i presa de decisions
- Planificació i organització
- Treball en equip