Sant Boi, ciutat refugi. L’acollida, un repte de ciutat.

Online

Entre el dijous 26 de març al dimecres 8 d’abril, ambdós inclosos.

 

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ – dimecres 25 de març a les 14 hores.

Administratius/ves, Comandaments, Policia Local, Tècnics/ques

Adquirir nocions generals sobre el dret humà a l’asil i el funcionament del sistema d’acollida a la UE i a l’estat espanyol des d’una perspectiva psicosocial i de drets humans, posant especial èmfasi en la tasca d’acompanyament i coordinació que han de realizar els diversos serveis de la ciutat en el procés d’acollida.

- Compromís municipal i ètica pública
- Polítiques socials