TALLER DE TRELLO

1. Utilitzar l’eina Trello per l’organització de projectes i la coordinació col·laborativa entre els membres d’un equip

2. Conèixer les funcionalitats de Trello: gestió de taulers i llistes

(A determinar)

- Planificació i organització
- Treball en equip