TÈCNIQUES D’INTERVENCIÓ AVANÇADA: ASSETJAMENT ESCOLAR

Presencial

1a edició: 18/09, de 09:30 a 13:30 h

2a edició: 18/09, de 16:00 a 20:00 h

3a edició: 19/09, de 16:00 a 20:00 h

4a edició: 20/09, de 09:30 a 13:30 h

Policia Local

1. Intervenir correctament en casos d’assetjament d’adults i escolars.

2. Definir criteris homogenis d’actuació a partir del coneixement de la base legal en la qual se sustenten les actuacions policials i essent conscient del servei públic que es realitza.

Tècniques d’intervenció en els casos de:

· Assetjament d’adults

· Assetjament d’escolars

- Domini professional
- Orientació a la ciutadania

· Que la ciutadania de Sant Boi gaudeixi d’un espai públic net, segur, sostenible i saludable (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

56% del total de participants de l’àmbit de Policia Local a la detecció de necessitats formatives han establert l’actualització normativa en trànsit i seguretat viària com a cinquena prioritat formativa