Avança't
Cerca /

Curs ÚS DE LA TECNOLOGIA A L’AULA DE MÚSICA X

Xavier Piquer
Presencial
Ajuntament de Sant Boi
Escola de música

1. Modernitzar a través de la tecnologia les escoles de música, d’una manera senzilla, pràctica i fàcilment abastable.

2. Facilitar la comunicació entre professors, centre, alumnes i pares d’alumnes.

3. Treure profit de recursos de col·laboració existents en diferents camps de la docència: materials, fitxes, documents, etc.

4. Compartir la idea que actualitzant procediments podem aconseguir més motivació i interès per part de l’alumnat.

· Eines 2.0 per a la comunicació entre escola i professor/a

· Eines 2.0 per a la comunicació entre escola/professor i alumne/pares

· Aula de música 2.0

- Aprenentatge permanent
- Gestió de les TIC
- Innovació

· Que es garanteixi el dret universal a la cultura, posant especial èmfasi en la participativa i comunitària mitjançant l’impuls de programes per part de l’Ajuntament, entitats i agents culturals (repte vinculat a la qualitat de ciutat igualitària)

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

100% del total de participants de l’àmbit d’Escola de Música a la detecció de necessitats formatives l’han establert com a primera prioritat formativa

Habilitats i eines digitals