Avança't
Cerca /

Curs NOUS LIDERATGES X

Manel Muntada
Presencial
Ajuntament de Sant Boi
Comandaments

1. Determinar aquelles capacitats que es consideren clau per al lideratge i la motivació de persones a partir de l’anàlisi de les variables que caracteritzen el moment actual.

2. Provocar una reflexió paral·lela sobre l’enfocament com a comandament que ha de desenvolupar cadascun dels i de les participants.

3. Compartir el ressò que aquesta reflexió provoqui en els i les participants.

· Alguns apunts teòrics sobre el lideratge

· Les dificultats que hem heretat per dirigir equips i persones

· Relacions entre la responsabilitat i el control sobre les persones

· Principis sobre els quals es basen els temps actuals per a la direcció de persones

· 10 claus per liderar

- Aprenentatge permanent
- Direcció de persones
- Gestió del canvi i lideratge

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

59% del total de participants de l’àmbit de comandaments a la detecció de necessitats formatives l’han establert com a tercera prioritat formativa