Storytelling: creació de missatges amb impacte

Online
08/10/2021 Inici aula virtual
18/10/2021 12:30 14:00 Sessió de vídeoformació-Zoom
25/10/2021 12:30 14:00 Sessió de vídeoformació-Zoom
02/11/2021 12:30 14:00 Sessió de vídeoformació-Zoom
08/11/2021 12:30 14:30 Sessió de vídeoformació-Zoom
15/11/2021 Fi aula virtual
Administratius/ves, Comandaments, Tècnics/ques
 • Identificar els elements principals de l’storytelling.
 • Utilitzar aquests elements en els contextos professionals.
 •  L’essència del missatge: síntesi del contingut en idees força.
 •  Objectius i elements bàsics de l’storytelling.
 • Creació d’històries per crear vincles emocionals.
 • Tipus de narracions.
 • Com crear una història: esquema narratiu, elements de la història, tipus d’escenari, protagonistes, …
 • Esquema narratiu.
 • Protagonistes.
 • Ambientació.
 • Temps narratiu.
 • Narració oral: comunicació no verbal.
 • Eines gratuïtes i plataformes online per a generar storytelling.
 • El meu storytelling: què i com vull explicar-ho.
Aprenentatge permanent