Avança't
Cerca /

Curs INTRANET MUNICIPAL X

Lluïsa Simón
Presencial
Ajuntament de Sant Boi
Administratius/ves, Comandaments, Policia Local, Subalterns, Tècnics/ques

1. Millorar la cerca d’informació i recursos a la intranet

2. Conèixer les potencialitats de la intranet de l’Ajuntament

3. Descobrir els canals de participació i difusió d’informació

· Estructura de la intranet

· Com participar a la intranet

· Ajuntagent! 2.0

- Compromís municipal i ètica pública
- Gestió de les TIC

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

64 persones del total de participants l’han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives