INTRANET MUNICIPAL

Presencial

1ª edició: 9 d’octubre (11.00 a 14.00). Biblioteca

Administratius/ves, Comandaments, Policia Local, Subalterns, Tècnics/ques

1. Millorar la cerca d’informació i recursos a la intranet

2. Conèixer les potencialitats de la intranet de l’Ajuntament

3. Descobrir els canals de participació i difusió d’informació

· Estructura de la intranet

· Com participar a la intranet

· Ajuntagent! 2.0

- Compromís municipal i ètica pública
- Gestió de les TIC

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

64 persones del total de participants l’han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives