Avança't
Cerca /

Curs UTILITZACIÓ DEL DROGOTEST X

Álex Muñoz
Presencial
Ajuntament de Sant Boi
Policia Local

1. Conèixer els aparells de detecció de drogues tòxiques en l’organisme

2. Saber utilitzar correctament els diferents aparells

3. Conèixer el procediment d’ús i la normativa legal

4. Saber els requisits per a què els resultats es puguin constituir com a prova vàlida

· Normativa vigent

· Protocol d’actuació

· Manipulació dels aparells

- Domini professional
- Orientació a la ciutadania

Vinculat a Ciutat Amable: Que la ciutadania de Sant Boi gaudeixi d’un espai públic net, segur, sostenible i saludable

Formació prioritzada per la Direcció de la Policia Local de Sant Boi de Llobregat