UTILITZACIÓ DEL DROGOTEST

Presencial

1a EDICIÓ: 9 de febrer (09:30 a 13:30). Comissaria de Policia

2a EDICIÓ: 9 de febrer (15:30 a 19:30). Comissaria de Policia

3a EDICIÓ: 21 de febrer (09:30 a 13:30). Comissaria de Policia

4a EDICIÓ: 21 de febrer (15:30 a 19:30). Comissaria de Policia

5a EDICIÓ: 2 de febrer (15:30 a 19:30). Comissaria de Policia

 

Policia Local

1. Conèixer els aparells de detecció de drogues tòxiques en l’organisme

2. Saber utilitzar correctament els diferents aparells

3. Conèixer el procediment d’ús i la normativa legal

4. Saber els requisits per a què els resultats es puguin constituir com a prova vàlida

· Normativa vigent

· Protocol d’actuació

· Manipulació dels aparells

- Domini professional
- Orientació a la ciutadania

Vinculat a Ciutat Amable: Que la ciutadania de Sant Boi gaudeixi d’un espai públic net, segur, sostenible i saludable

Formació prioritzada per la Direcció de la Policia Local de Sant Boi de Llobregat