NOU REGISTRE GENERAL D’ENTRADA

Administratius/ves, Tècnics/ques
Domini professional

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)