Gestió de projectes. Les bases i les tècniques (2a edició)

Online

Dia 1 de juny – Inici aula virtual

Dies 8, 15 22 de juny de 09:30 a 11:30 hores – Videoformació

Dia 29 de juny de 09:30 a 12:30 hores – Videoformació

Dia 13 de juliol – Fi aula virtual

Administratius/ves, Comandaments, Directius, Tècnics/ques
  • Conèixer què és un projecte i quins elements clau el defineixen en el context de l’administració pública.
  • Conèixer i aplicar les tècniques bàsiques dels processos de definició, planificació, execució, control i tancament d’un projecte.
  • Conèixer els aspectes bàsics d’algunes de les eines informàtiques útils per a la gestió de projectes.
  • Els projectes. Conceptes generals.
  • La iniciació del projecte.
  • La planificació del projecte.
  • La programació del projecte.
  • L’execució del projecte.
  • El control del projecte.
  • El tancament del projecte.
Planificació flexible i organització