Formació bàsica en ChatGPT per a treballadors de l’administració pública

Presencial

Dies 13, 20 i 22 de juny, de 09:30 a 13:30 hores, a l’aula 1 de la masia Torrefigueras (complert). 

LLISTA D’ESPERA – fxrulo@santboi.cat

Administratius/ves, Tècnics/ques

Els objectius del curs inclouen:
• Comprendre les capacitats i limitacions de ChatGPT
• Aprendre a interactuar amb ChatGPT de manera eficaç per obtenir informació útil
• Adquirir habilitats per formular preguntes i interpretar respostes de ChatGPT
• Conèixer les consideracions ètiques de l’ús de ChatGPT en l’administració pública

Introducció a ChatGPT
• Què és ChatGPT i com pot beneficiar l’administració pública
• Historia de ChatGPT i el seu desenvolupament per OpenAI
• Fonaments del procés d’entrenament de ChatGPT

Capacitats i limitacions de ChatGPT
• Què pot fer ChatGPT?
• Idees d’aplicacions de ChatGPT en la gestió pública
• Limitacions de ChatGPT
• Fiabilitat i precisió de les respostes de ChatGPT

Interacció amb ChatGPT

• Formular preguntes a ChatGPT per obtenir informació rellevant
• Optimitzar les preguntes per obtenir millors respostes
• Interpretar les respostes de ChatGPT

Ús de ChatGPT de manera eficaç

• Elaborar indicacions efectives per a la presa de decisions
• Utilitzar ChatGPT per generar idees i solucions innovadores
• Emprar ChatGPT com a eina de recerca en la gestió pública

Consideracions ètiques

• Problemes de privadesa i seguretat
• Biaix i equitat en les respostes de ChatGPT
• Utilitzar ChatGPT de manera responsable en el context públic

- Gestió de les TIC
- Gestió i adopció de les tecnologies