Avança't
Cerca /

Curs TÈCNIQUES D’INTERVENCIÓ AVANÇADA: VIOLÈNCIA DE GÈNERE X

Presencial
Ajuntament de Sant Boi
Policia Local

1. Intervenir correctament en casos de violència domèstica i de gènere.

2. Definir criteris homogenis d’actuació a partir del coneixement de la base legal en la qual se sustenten les actuacions policials i essent conscient del servei públic que es realitza.

Tècniques d’intervenció en els casos de:

· Violència masclista

· Violència domèstica

 

- Domini professional
- Orientació a la ciutadania

· Que la ciutadania de Sant Boi gaudeixi d’un espai públic net, segur, sostenible i saludable (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

56% del total de participants de l’àmbit de Policia Local a la detecció de necessitats formatives han establert l’actualització normativa en trànsit i seguretat viària com a cinquena prioritat formativa