Avança't
Cerca /

Curs INTRODUCCIÓ AL MINDFULNESS X

Josema Torres
Presencial
Ajuntament de Sant Boi
Administratius/ves, Brigades, Comandaments, Directius, Escola de música, Escoles Bressol, Policia Local, Subalterns, Tècnics/ques

1. Desenvolupar habilitats basades en mindfulness i la seva aplicació en el terreny professional i personal per millorar la qualitat de vida i el benestar personal.

2. Identificar a través de l’auto-observació, hàbits i patrons de conducta que generen estrès tant en l’àmbit professional com a personal.

  • Exercicis de mindfulness i d’atenció per a la vida quotidiana
  • Exercicis de concentració i relaxació mental
  • Auto cura, observació i reconeixement de patrons reactius
  • L’atenció conscient
  • Aprendre a no reaccionar
  • Relaxació mental i emocional
Comprensió interpersonal

131 persones del total de participants a la detecció de necessitats formatives formatives han establert l’apartat Desenvolupament personal com a segona prioritat formativa

Autoconeixement i Benestar