REGLAMENT DEL TAXI

Presencial

1a EDICIÓ: 17 de gener (10:00 a 12:00)

2a EDICIÓ: 17 de gener (16:30 a 18:30)

3a EDICIÓ: 19 de gener (10:00 a 12:00)

4a EDICIÓ: 19 de gener (16:30 a 18:30)

5a EDICIÓ: 9 de març (16:30 a 18:30)

Policia Local

1. Conèixer i aprofundir en la normativa municipal del taxi i les lleis aplicables al sector.

· Transport en taxi

· Legislació aplicable en el sector del taxi

- Domini professional
- Orientació a la ciutadania

· Que la ciutadania de Sant Boi gaudeixi d’un espai públic net, segur, sostenible i saludable (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

72% del total de participants de l’àmbit de Policia Local a la detecció de necessitats formatives han establert l’actualització normativa en trànsit i seguretat viària com a segona prioritat formativa