LIDERATGE PERSONAL 1: ENNEAGRAMA, RECERCA DE L’AUTOCONEIXEMENT

Presencial

1a EDICIÓ: 4 d’abril (10:00 a 14:00). Olivera Aula 104

2a EDICIÓ: 19 d’abril (10:00 a 14:00). Olivera Aula 108

3a EDICIÓ: 21 d’abril (10:00 a 14:00). Olivera Aula 104

4a EDICIÓ: 28 d’abril (10:00 a 14:00). Olivera Aula 108

 

Administratius/ves, Brigades, Comandaments, Escola de música, Policia Local, Subalterns, Tècnics/ques

1. Afavorir les relacions amb els altres mitjançant  l’enneagrama com a eina d’autoconeixement  personal i relacional per tal d’explorar el què i el com dels espais grupals.

2. Promoure la reflexió i la percepció de com ens comportem en clau de gènere des de la mirada de l’enneagrama.

3. Explorar els mecanismes que utilitzem en el nostre desenvolupament personal, en les relacions que establim en els equips de treball.

4. Incorporar eines per tal d’ampliar el ventall de possibilitats del que som i del que fem des de l’autoconeixement personal i relacional

· Marc de referència de l’enneagrama

· Els pilars de l’enneagrama des de la personalitat

· Ampliar el nostre autoconeixement, dins de les diferents fases del procés de l’enneagrama

Comprensió interpersonal

131 persones del total de participants a la detecció de necessitats formatives han establert l’apartat Desenvolupament personal com a segona prioritat formativa