Tècniques de creativitat i innovació

Online

05/10/2023: Obertura Aula Virtual

10-17-24 i 31/10/2023: Sessions de vídeoformació – Zoom de 09:30 a 12:00 hores

07/11/2023: Tancament Aula Virtual

Comandaments, Directius, Tècnics/ques

. Conèixer els principis fonamentals de la creativitat: comprendre la diferència entre innovació i creativitat.
. Aprendre tècniques i recursos estimuladors de la creativitat, millorar l’autoconeixement creatiu i fomentar el canvi personal.
. Descobrir metodologies i eines existents per gestionar la creativitat i la innovació en l’àmbit de les organitzacions públiques

Introducció: la creativitat i la innovació, dos conceptes diferents.Principis fonamentals de cada un d’ells
. Teoria Insights de la personalitat aplicada: descobrint la meva creativit a partir de la personalitat.
. Pensament creatiu: tipus de pensament, mecanismes del cervell, distorsions cognitives, gestió i resistència al canvi.
. Tècniques de creativitat aplicades: El mètode Benchmarking, Brainstorming i Negative Brainstorming, Brain Shifter i Mètodes d’autoavaluació.
. Metodologia de Design Thinking..Exemples i bones pràctiques en l’administració pública.
. Recull d’eines telemàtiques emprades per a potenciar la creativitat i la innovació dels equips de treball