Els vehicles de mobilitat personal en l’àmbit urbà

Online

Dimarts 28 de novembre de 16:00 a 20:00 hores – Vídeoformació

 

Policia Local

. Conèixer i aplicar les normatives que regulen les pautes d’actuació policial en la seva funció d’inspecció i vigilància específicament dels locals musicals i de restauració.
. Identificar les principals normes jurídiques i ordenances municipalsque regulen aquestes activitats.
. Saber dur a terme els diferents tipus d’inspecció.
. Ser capaços d’identificar el règim sancionador aplicable en cada cas.

. Principals normes reguladores de l’activitat d’establiments musicals i de restauració:
-Les normes jurídiques
-Les diferents ordenances municipals
-El règim sancionador

. Els tipus d’activitats i la seva inspecció:
-Activitats recreatives de restauració.
-Activitats recreatives musicals.
-Inspecció en l’àmbit de la situació administrativa del local (llicències i/o autoritzacions municipals).
-Inspecció en l’àmbit de les condicions de seguretat (memòria tècnica del local).
-Inspecció en l’àmbit de les condicions higiènic-sanitàries.

Anàlisi de problemes i presa de decisions